Vergrijzen onze Wespendieven?

Willem van Manen
Sovon

Het aantal Wespendieven in Nederland is tamelijk stabiel en traditiegetrouw produceert ongeveer de helft van de vogels een legsel. In arme bosgebieden als de Veluwe worden wel steeds vaker geen jongen meer grootgebracht doordat nesten worden gepredeerd door Haviken. Aanvankelijk dachten we dat dit kwam door afname van bulkprooien, waardoor Haviken meer zeldzame prooien gingen eten, maar er lijkt meer aan de hand.

Sinds 1989 zijn gevleugelde insecten in natuurgebieden met tenminste 75% afgenomen. Dit treft ook de wespen in bossen, want piekjaren die ooit eens in de vijf jaar optraden, komen sinds 2000 niet meer voor en de afgelopen twee jaren verliepen zelfs bijna wespenloos. Verandering van dieet hebben we niet vastgesteld en het kan niet anders of Wespendieven hebben tegenwoordig meer moeite met het vinden van eten en navenant minder tijd om het nest te bewaken. Zou het kunnen dat de populatie van nu vooral bestaat vanwege de reproductie van decennia terug?