Vergelijkende studie van land- en vliegtuigtellingen van watervogels in het IJsselmeergebied

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

RIZA-rapport BM99-01, SOVON-onderzoeksrapport 1999/08

Auteurs: 

Voslamber B. & van Turnhout C.

Jaar van uitgave: 

1999

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands