Veranderingen in timing van zichtbare najaarstrek over Nederland: een pleidooi voor hernieuwde standaardisatie van trektellingen

Nederland kent een rijke traditie op het gebied van tellingen van zichtbare vogeltrek. Mede door de toegankelijkheid en het gemak waarmee trektellingen tegenwoordig online kunnen worden ingevoerd en bekeken, worden meer trektellingen dan ooit uitgevoerd. Deze gegevens leveren een schat aan informatie op over soorten, aantallen, trekstrategie en trekgedrag. Mits bepaalde regels in acht worden genomen, lenen de tellingen zich ook goed voor analyses van lange termijn veranderingen, bijvoorbeeld verschuivingen in doortrekpatronen als gevolg van klimaatveranderingen.

Document: 

LIM822-3_Vanturnhout.pdf

Auteurs: 

van Turnhout C., van Winden E., Troost G., Koffijberg K. & Hustings F.

Jaar van uitgave: 

2009

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Limosa

Jaargang bron: 

82

Nummer: 

2

Publicatietaal: 

Nederlands