Veelgestelde vragen nestonderzoek Huiszwaluw

 

1.     Wat is het verschil tussen een compleet en incomplete natuurlijk nest (in te vullen op voorkant waarnemingenformulier onder ‘Basisgegevens locatie’)?

-          Compleet nest = nagenoeg volledig oud nest met alleen een kleine opening zichtbaar.

-          Incompleet nest = oude nesten die nog deels aanwezig zijn, wat kan variëren van een nog opstaand kraagje tot ruim 3/ 4 deel van het nest. Plekken waar alleen nog een afdruk aanwezig is worden niet als een incompleet nest gezien, deze worden dus niet genoteerd. Er moet minstens nog een deel van het nest zichtbaar zijn.

2. Hoe bepaal ik welke nesten ik ga volgen?

Vooral in grotere kolonies zal je niet in staat zijn om alle nesten te volgen. Je legt de basissituatie vast van het hele object of gebouw waar je de nesten gaat volgen (aanbod nesten, noteren bij eerste bezoek in mei). Je begin een nest pas te volgen wanneer deze in gebruik wordt genomen, of wanneer nestbouw van een nieuw nest plaats vindt. Je maakt deze keuze dus niet op voorhand. Het maken van een schets kan helpen bij het overzicht welke nesten je volgt. Voel je vrij om de nummering van 1 t/m 10 op het waarnemingenformulier aan te passen.

De ervaring leert dat er niet meer dan tien nesten tegelijk kunnen worden bijgehouden, maar als je er niet genoeg van krijgt, voel je vrij om er meer te volgen! Om te voorkomen dat alleen de vroege legsels worden gevolgd kan je in de loop van mei en juni ok een aantal latere eerste legsels gaan volgen.