Veelgestelde vragen en antwoorden over LiveAtlas

Ik wil graag een bijdrage leveren, wat is het meest zinvol?

In volgorde van bruikbaarheid voor het doel:

  • Complete tellingen gedurende 1 uur in een kilometerhok (liefst met aantallen)
  • Complete tellingen tussen een half uur en anderhalf uur op een ‘vrije route’
  • Incomplete tellingen (niet alle soorten bijgehouden)

Ik wil best aantallen bijhouden, maar sommige soorten zijn in mijn hok wel erg talrijk

Informatie over aantallen is altijd waardevol. Een goede schatting van de aanwezige aantallen is te prefereren boven het louter aankruisen van de aanwezigheid. Om een schatting te maken is wat ervaring nodig, voel je dus niet verplicht.

Is het zinvol om een kilometerhok vaker te bezoeken?

Dat is juist bijzonder zinvol! Het levert belangrijke informatie op over jaarpatronen (trekgedrag, trefkansen) die je mist bij eenmalige bezoeken. Hoe vaker hoe beter!

Ik tel vaak een vaste route, maar niet in een kilometerhok of binnen een uur. Zinvol om in te voeren?

Doen! Alle complete lijsten zijn waardevol, en zeker die welke een vaste route volgen. Route en tijd worden automatisch bijgehouden.

Kan ik ook zoogdieren en andere faunagroepen invullen?

Dagactieve zoogdieren, vlinders en libellen kunnen worden ingevuld worden. De gegevens van dagvlinders en libellen worden gebruikt voor de meetnetten van de Vlinderstichting.

Kan ik ook oude tellingen invoeren?

Dat kan, als het gaat om vaste routes waarbij alle soorten zijn genoteerd.

Ik heb nog lijsten van kilometerhok-tellingen voor de Vogelatlas 2013-2015. Invoeren?

De tellingen van ‘het gouden grid’ van de Vogelatlas zitten allemaal in de computer en vormen waardevol referentiemateriaal voor de LiveAtlas. Het is dus niet de bedoeling deze (nogmaals) in te voeren.

Ik krijg als BMP’er bij afsluiten van mijn broedvogeltelling (Avimap) de melding dat ik kan aanvullen tot een LiveAtlas-telling?

Dit kan, maar wees daar voorzichtig mee. Na een kortdurende BMP-telling kun je je meestal wel herinneren welke extra soorten je waargenomen hebt. Na een telling van verschillende uren wordt dat lastig. Bij twijfel: niet doen. Lees hier meer over deze mogelijkheid.