Groenling (foto: Harvey van Diek)

Vanaf 15 december: PTT-tellingen

Neemt het aantal overwinterende Koolmezen en Roeken af? Blijven er meer of minder Groenlingen overwinteren onder invloed van klimaatverandering?

Dat zijn vragen waarop het Punt-Transect-Tellingenproject (PTT) antwoord geeft. Het is het oudste monitoringproject van Sovon. Na een voorzichtige start in 1978 draaide het PTT vanaf 1980 op volle toeren. Iedere winter weer gaan honderden tellers op pad om vast te stellen hoe het onze wintervogels vergaat. Daarbij wordt vooral gemikt op de wat gewonere soorten en soorten die niet al via andere telprojecten (watervogeltellingen) gevolgd worden. Inderdaad: duiven, lijsters, kraaien, vinken, noem maar op.

Meer over het project vind je op de projectpagina.

Er zijn nog telroutes die niet meer onderzocht worden. Het is bijzonder waardevol om zulke vacante telroutes opnieuw te gaan tellen. Klik hier voor een overzicht van de vacante telroutes.

Bekijk ook de PTT-nieuwsbrief