Vacante telgebieden

Je kunt als waarnemer zelf bepalen waar je wilt tellen. Voor goede monitoring is Sovon er echter bij gebaat als in ieder geval een bepaalde selectie van gebieden geteld wordt. Zowel voor broedvogels als voor watervogels bestaat er een wensenlijstje.

Watervogelproject
Als je wilt meedoen aan het watervogelproject, zijn er nog voldoende vacante gebieden aanwezig verspreid over het land. Op de kaart zijn de vacante gebieden in te zien. Als je interesse hebt in het tellen van een of meer gebieden, kun je je daarvoor direct aanmelden.

Wensenlijstje broedvogeltellers
Enthousiaste inventariseerders sporen jaarlijks talloze zeldzame broedvogels op, tellen duizenden kolonies en nemen samen meer dan duizend vaste telgebieden onder de loep. Dankzij deze enorme inzet kunnen we goed de vinger aan de pols houden. Toch blijft er altijd nog wat te wensen over, zoals bijvoorbeeld een betere landelijke spreiding van onderzoeksgebieden.