foto: Harvey van Diek

Tweede slaapplaatstelling Grote Zilverreigers

Grote Zilverreigers zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse winterlandschap. Voor een soort die tot de eeuwwisseling nog knap zeldzaam was, doet hij het bijzonder goed.

De precieze aantallen vaststellen, is een hele klus. Veel Grote Zilverreigers foerageren overdag verspreid over grote en niet altijd overzichtelijke gebieden. Landelijke tellingen op gemeenschappelijke slaapplaatsen brengen dan uitkomst.

Bij de telling in oktober werden 1900 Grote Zilverreigers geturfd. Grote slaapplaatsen waren die bij Osdijk Gr (112 ex.), Botshol Ut (79), de Kollumerwaard Fr (78) en Brandemeer Fr (71). Rekening houdend met niet getelde of niet ontdekte slaapplaatsen, en in de wetenschap dat de aantallen in december altijd hoger zijn dan in oktober, is het duidelijk dat er deze winter (dik) meer dan 2000 Grote Zilverreigers in ons land zullen vertoeven.

Na komend weekend kunnen we dat getal preciseren. Dan vindt namelijk de tweede landelijke slaapplaatstelling plaats. Aan het einde van de winter volgt nog een laatste telling op 23 februari.