foto: Mark Zekhuis (Saxifraga)

Tweede Klapekster-telling

Het wintert stevig. Hoe zouden de Klapeksters dat doorstaan?

Zoeken ze meer de bosranden op, of eventueel de overgangen naar bebouwing, of blijven ze stoer volharden op de heide of waar ze zich ook eerder in de winter ophielden? Dat weten we binnenkort. Volgend weekend, 26-27 januari, vindt immers de tweede telling van overwinterende Klapeksters van deze winter plaats. De telling vormt de afsluiting van het 'Jaar van de klauwieren'. Daarna worden de gegevens uitgewerkt en gepubliceerd.

De telling wordt georganiseerd door Waarneming.nl en Sovon. We hopen dat weer veel gebieden gecontroleerd gaan worden op Klapeksters, en dat ook veel tellers de moeite zullen nemen om enkele eenvoudige vragen over het terreinbeheer in te vullen. Dat kan meer licht werpen op het hoe en waarom van de aan- of afwezigheid in geschikt lijkende terreinen. Tellers altijd welkom.

Zie ook het recente Natuurbericht