Trends van vogels in belangrijke gebieden in Nederland (1980-2000)

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-informatierapport 2002/03

Auteurs: 

Boele A. & van der Weide M. J. T.

Jaar van uitgave: 

2002

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands