Toelichting kansenkaarten beek- en poldervissen

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-onderzoeksrapport 2011/14

Auteurs: 

Sierdsema H. & Hallmann C.

Jaar van uitgave: 

2010

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands