Toelichting bij database met telreeksen van watervogels uit de periode 1980/81-1991/92 van Wieringen/Balgzand, Griend, Rottumerplaat, Rottumeroog/Zuiderduin en Dollard

Meer informatie over dit rapport is beschikbaar via Jeroen van Zuylen: jeroen.vanzuylen@sovon.nl

Rapportnummer: 

SOVON-informatierapport 2000/02

Auteurs: 

Boele A. & Kleefstra R.

Jaar van uitgave: 

2000

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands