Toelichting bij database met tellingreeksen van watervogels uit de periode 1939/40 - 1991/92 van Terschelling, Oerd (Ameland), de Friese Kust, Schiermonnikoog en de Groningse Kust

Meer informatie over dit rapport is beschikbaar via Jeroen van Zuylen: jeroen.vanzuylen@sovon.nl

Rapportnummer: 

SOVON-informatierapport 1998/08

Auteurs: 

Boele A.

Jaar van uitgave: 

1998

Uitgever: 

SOVON, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands