Toekomst voor stadsvogels

Jip Louwe Kooijmans | teamhoofd, Vogelbescherming Nederland

Voor weinig vogelsoorten is het leefgebied zo sterk in omvang gegroeid als voor stadsvogels. Van sommige vogelsoorten leeft het grootste deel van de populatie in het stedelijk gebied.

Hoewel er groeiende aandacht is voor leefbaarheid van steden en dorpen en stadsnatuur bejubeld wordt in de media, is er feitelijk weinig reden tot juichen. Het aantal woningen in Nederland is sinds 1950 meer dan verdrievoudigd, maar de stand van de stadsvogels is tegenwoordig zelfs lager dan in 1950. Het stedelijk landschap is dynamisch; het verandert soms snel, dan weer geleidelijk. Van sommige van deze veranderingen hebben vogels succesvol geprofiteerd, andere ontwikkelingen zijn juist nadelig gebleken. Nederland staat aan de vooravond van een enorme bouwopgave. Hoe houden we de stad van de toekomst leefbaar voor ons zelf en voor vogels?