Foto: Ran Schols

Tijd voor Beflijsters

Half april trekken Beflijsters door. Maar hoe opvallend vooral de mannetjes ook uitzien, het valt niet altijd mee om ze te zien te krijgen

Beflijsters zijn vaak rusteloos en schuw; ze weten zich in heide- of duinterreinen onzichtbaar te maken totdat ze opvliegen. Ze verraden zich door diverse roepjes - maar die moet je dan wel herkennen.

De beste kansen heb je op wat schralere graslanden op op heide met open plekken; er moeten wel struiken of bomen aanwezig zijn om in te kunnen vluchten.