Terreingebruik en voedselkeus van broedende Steenuilen in de Achterhoek

In de periode 2006-2008 is het project “Steenuil onder de pannen”* uitgevoerd. Met dit project
proberen Landschapsbeheer Nederland, STONE Steenuilenoverleg Nederland, Vogelbescherming
Nederland en SOVON het platteland weer aantrekkelijker te maken voor Steenuilen. De belangrijkste
taak van SOVON binnen het project was het in kaart brengen van de habitateisen ten aanzien van de
voedselsituatie van Steenuilen.

Document: 

Terreingebruik en voedselkeus broedende steenuilen achterhoek_rap2009_02.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-Onderzoeksrapport 2009/02

Auteurs: 

van den Bremer L., van Harxen R. & Stroeken P.

Jaar van uitgave: 

2009

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands