Jaar van de Patrijs | Fotograaf Menno Hornman

Telperiode Patrijs verlengd

Velen van jullie zullen gemerkt hebben dat onder de huidige weersomstandigheden het lastig is om patrijzen te vinden en dus te tellen. De telperiode voor de verplichte tellingen verlengen we daarom bij deze tot en met 30 april. Hopelijk hebben jullie dan meer succes dan tot nu toe mogelijk was.

Kennisupdate 

Hou de site www.jaarvandepatrijs.nl in de gaten. Daar verschijnen met regelmaat nieuwe berichten en items, zoals de kennisupdate waarin een overzicht is te vinden van wat in de literatuur bekend is over patrijzen en beheer.