Telmethoden

Sovon voert onderzoek uit volgens verschillende methoden.

Broedvogels

Sovon inventariseert al tientallen jaren de broedvogels in Nederland volgens een vaste methode. Broedvogels tellen is nodig om de aantallen en verspreiding van broedvogels vast te leggen, evenals veranderingen die daarin optreden.

Lees meer over broedvogels tellen »

Niet-broedvogels

Voor een groot aantal vogelsoorten is ons land belangrijk als overwinterings- of doortrekgebied. Om de aantallen en verspreiding buiten de broedtijd vast te leggen, evenals veranderingen die daarin optreden, gebruiken we verschillende methoden.

Lees meer over telmethoden niet-broedvogels »

Ringonderzoek

Het ringen van vogels valt onder verantwoordelijkheid van het Vogeltrekstation (Nederlandse Ringcentrale). Gezamenlijk organiseren we het project 'Constant Effort Sites'. Gedurende een aantal dagen in het voorjaar en de zomer worden vogels gevangen en geringd in vaste opstellingen.

Lees meer over het ringonderzoek »

Innovatie

Innovaties tellen met drones

Op zoek naar antwoorden organiseert Sovon in de loop van dit jaar een bijeenkomst voor een aantal onderzoekers en drone-gebruikers.

Wil je op de hoogte blijven? »

Betrouwbaarheid

Kwaliteitsborging onderzoek Sovon

Sovon is een onafhankelijk en objectieve organisatie, met kennisontwikkeling en
-overdracht als drijfveren. Betrouwbaarheid is daarbij een belangrijke kernwaarde: onze methodieken leveren betrouwbare vogelgegevens op.

Lees meer over onze wetenschappelijke kwaliteitsborging »