Telling van Huiskraaien in Hoek van Holland op 4 maart 2012

Document: 

SOVON-notitie_2012-105_Huiskraaitelling.pdf

Rapportnummer: 

Sovon-notitie 2012/105

Auteurs: 

Klaassen O. & de Baerdemaeker A.

Jaar van uitgave: 

2012

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands