Slaapplaats Aalscholvers IJmeer (foto: Stef van Rijn)

Telling Aalscholvers op slaapplaatsen

Aalscholvers brengen in de winter de nacht door op gemeenschappelijke slaapplaatsen. Het kan gaan om enkele vogels bijeen in een solitaire boom of hoogspanningsmast maar ook om duizenden in een moerasbos of op een eiland. Dit biedt goede aanknopingspunten om de aantallen heel nauwkeurig vast te stellen.

Uiteraard wordt deze soort ook meegenomen bij de reguliere maandelijkse watervogeltellingen. Hierdoor is al veel bekend over de aantalsontwikkeling en de verspreiding binnen de wetlands. Omdat Aalscholvers echter ook buiten de bekende watervogelgebieden overwinteren, tot op kanalen en stadsvijvers, zijn de landelijke aantallen het meest nauwkeurig vast te stellen via een simultaantelling op alle slaapplaatsen.

Zo'n telling vond half januari 2003 plaats in heel Europa. Ons land, dat met Schotland en Denemarken aan de noordrand van het overwinteringsgebied ligt, telde toen 16.000 Aalscholvers. In heel Europa werden er meer dan half miljoen geteld.

Hoe zou het tien jaar later zijn? Dat weten we wanneer de nieuwe internationale slaapplaatstelling geweest is. Die vindt plaats in het weekend van 12 januari 2013, met bij stabiel winterweer uitwijkmogelijkheden naar de week ervoor en erna (dus: 5 t/m 20 januari 2013). Alle vogelaars die aan eerdere tellingen deelnamen zijn als het goed is al benaderd. Dat neemt niet weg dat nieuwe tellers altijd welkom zijn. Kijk hier voor meer informatie.