Wadden watervogeltelling

11 december 2021

steekproeftelling, ganzen en zwanen (Hoogwater om 15:20 – verhoging in cm: 61) 

Vanwege ongunstig tij is er een alternatief: 18 december 2021 steekproeftelling, ganzen en zwanen (Hoogwater om 9:08 - verhoging in cm: 105) 

»

Slaapplaatstelling Grote Zilverreiger

11 december 2021

Starttijd 15.30. Zon op 8.38, onder 16.28 (berekend voor Utrecht)

Tellen kan van 3 tot en met 19 december

»

Watervogeltellingen binnenland

18 december 2021

monitoringgebieden, ganzen- en zwanentelling

»

Wadden watervogeltelling

18 december 2021

Vanwege ongunstig tij is dit het alternatief voor 11 december: steekproeftelling, ganzen en zwanen (Hoogwater om 9:08 - verhoging in cm: 105)

»

Slaapplaatstelling parkieten

18 december 2021

Starttijd 15.30. Zon onder 16.28 (berekend voor Utrecht)

Tellen kan van 15 december tot en met 21 december

»

Watervogeltellingen binnenland

15 januari 2022

midwintertelling, monitoringgebieden, ganzen- en zwanentelling

»

Slaapplaatstelling parkieten

15 januari 2022

Starttijd 16.00. Zon onder 16.57 (berekend voor Utrecht)

Tellen kan van 12 januari tot en met 18 januari

»

Slaapplaatstelling ganzen & zwanen

22 januari 2022

Starttijd 07.40. Zon op 8.34 (berekend voor Utrecht)

Tellen kan van 14 januari tot en met 30 januari

»

Wadden watervogeltelling

22 januari 2022

integrale Waddentelling (Hoogwater om 12:30u – verhoging in cm: 81)

»

Slaapplaatstelling Wulp

05 februari 2022

Starttijd 16.40. Zon op 8.14, onder 17.34 (berekend voor Utrecht)

Tellen kan van 30 januari tot en met 14 februar

»

Watervogeltellingen binnenland

12 februari 2022

monitoringgebieden, ganzen- en zwanentelling

»

Wadden watervogeltelling

19 februari 2022

steekproeftelling, ganzen- en zwanentelling (Hoogwater om 11:41u – verhoging in cm: 84)

»

Slaapplaatstelling Grote Zilverreiger, Aalscholver

19 februari 2022

Starttijd 17.00. Zon op 7.48, onder 18.00 (berekend voor Utrecht)

Tellen kan van 11 februari tot en met 27 februari

»

Watervogeltellingen binnenland

12 maart 2022

monitoringgebieden, ganzen- en zwanentelling

»

Slaapplaatstelling Scholekster, Kemphaan, Grutto

12 maart 2022

Starttijd 17.40. Zon onder 18.38 (berekend voor Utrecht)

Tellen kan van 4 tot en met 20 maart

»

Wadden watervogeltelling

19 maart 2022

steekproeftelling, ganzen- en zwanentelling (Hoogwater om 10:54u – verhoging in cm: 82)

»

Slaapplaatstelling Scholekster, Kemphaan, Grutto

02 april 2022

Starttijd 19.20. Zon onder 20.15(berekend voor Utrecht)

Tellen kan van 25 maart tot en met 10 april

»

Watervogeltellingen binnenland

16 april 2022

monitoringgebieden, ganzen- en zwanentelling

»

Wadden watervogeltelling

16 april 2022

steekproeftelling, ganzen- en zwanentelling (Hoogwater om 10:45u – verhoging in cm: 79)

»

Watervogeltellingen binnenland

07 mei 2022

telling Brand- en Rotgans

»

Wadden watervogeltelling

07 mei 2022

tellin Brand- en Rotgans (Hoogwater om 13:56u – verhoging in cm: 86)

»

Watervogeltellingen binnenland

14 mei 2022

selectie van monitoringgebieden

»

Wadden watervogeltelling

21 mei 2022

integrale Waddentelling (Hoogwater om 14:25u – verhoging in cm: 102)

»

Watervogeltellingen binnenland

18 juni 2022

selectie van monitoringgebieden

»

Wadden watervogeltelling

18 juni 2022

extra integrale Waddentelling (Hoogwater om 13:34u – verhoging in cm: 114)

»