Glanskop

Symposium 'Biodiversiteit Leeft'

Op donderdag 7 maart vindt er in Nijmegen een symposium plaats over biodiversiteit en effectief natuurbeheer. Er zijn nog een paar plekken vrij.

Het symposium is bedoeld voor onderzoekers, beleidsmedewerkers en terreinbeheerders die betrokken zijn bij natuurbeheer, -bescherming en onderzoek. Op het symposium komen lezingen aan bod rond de thema’s “Grazen voor biodiversiteit” en “Focussen op effectief beheer”.

Lezingen

  • Door boeren meer ganzen?
  • Biodiversiteit hotspots - spot on bijzondere habitats
  • Interacties tussen soorten en licht, met als voorbeeld: amber als vleermuisvriendelijk kleurspectrum
  • Innovatief herstellen en beschermen van  zeegrasecosystemen in een dynamische omgeving: soortsinteracties en schaal
  • De cultuur van ‘natuur’. Tarpan en oeros als historische referenties voor begrazing?
  • Muis, konijn en koe en de verschuivende mozaïeken.
  • Effecten van 30 jaar duinbegrazing: van bodemchemie tot vogels
  • Grazen op de Brabantse Heide: een balans voor de fauna

Natuurplaza

Het symposium wordt georganiseerd door Zoogdiervereniging, Stichting Bargerveen, Sovon Vogelonderzoek Nederland, RAVON, FLORON en de Radboud Universiteit (Instituut voor Water en Wetland Research (IWWR)). Het is het derde Natuurplaza/IWWR-RU symposium.

Aanmelden

De toegang is gratis, wel verzoeken wij iedereen om zich aan te melden via de site van Natuurplaza.