Symposium 100 jaar ringwerk in eendenkooien

Beheerders van eendenkooien (kooikers) ringen al meer dan 100 jaar eenden die ze vangen. Dit heeft veel waardevolle informatie opgeleverd over bijvoorbeeld het trekgedrag van de watervogels en hun leefwijze. De kennis die de afgelopen eeuw is opgedaan wordt gedeeld tijdens een symposium op zaterdag 20 april in Oss.

Het is zeer bijzonder dat gedurende zo’n lange periode watervogels zijn geringd. De resultaten zijn dan ook van belang voor het beheer en de bescherming van de vogelsoorten. Hoog tijd deze kennis breed te delen met onderzoekers, wetenschappers, vogelringers, kooikers, natuurbeheerders, jagers en beleidsmakers.

Onder leiding van de directeur van Staatsbosbeheer, Chris Kalden, vertellen sprekers over de leefwijze van eendensoorten, de achtergronden van de eendenkooi en de wijze waarop onderzoekers hierin werken. Ook wordt het boek ‘100 jaar ringwerk in eendenkooien’ gepresenteerd en vindt er een excursie plaats naar een eendenkooi.

Innoverend

Het symposium wordt georganiseerd door de Werkgroep Ringwerk Eendenkooien Nederland (WREN), een samenwerkingsverband van kooikers, ringers en onderzoekers. De WREN heeft als doel de functies van eendenkooien in oorspronkelijke én innoverende zin te behouden en te versterken. De vrijwilligers van de WREN willen de oude vangfunctie van het kooibedrijf een nieuwe invulling geven door de eendenkooi in te zetten voor wetenschappelijk en maatschappelijk relevant onderzoek. Er zijn nu 28 ringende eendenkooien in Nederland. De ringers krijgen allemaal een ringersopleiding en materiaal als ondersteuning.

Resultaten

Onderzoekers hebben de ringgegevens geanalyseerd en daarbij gekeken naar de ecologisch vogelgegevens van 7 eendensoorten.  Uit het onderzoek blijkt dat het project inderdaad waardevolle informatie oplevert, die wordt gedeeld op het symposium. Daarbij wordt ook naar de toekomst gekeken. De WREN zal met de Kooikersvereniging en de Eendenkooi Stichting namelijk zorg dragen voor continuering van het ringwerk.