Stimulansprijs

 

Voor Sovon zijn vrijwilligers van groot belang. Sovon reikt jaarlijks een prijs uit voor een vrijwilliger die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor een of meerdere Sovon-telproject(en): de Sovon-Vrijwilliger van het Jaar. Er zijn echter ook mensen die nog niet zo lang bezig zijn, maar die wel blijk geven van veel enthousiasme en inzet. Sovon vindt ze belangrijk, omdat zij een voorbeeld zijn voor (toekomstige) tellers. Hiervoor hebben we in 2020 de Sovon-Stimulansprijs in het leven geroepen.

 

De uitreiking van de stimulansprijs vindt in overleg met de indiener(s) plaats.