Stage: ontwikkelen populatiemodel voor de Wilde Eend

Hoewel de Wilde Eend een van de meest talrijke en wijdverspreide vogelsoorten van Nederland is, gaat hij de laatste decennia gestaag achteruit. Sinds 1990 is de broedpopulatie in Nederland met ongeveer 30% afgenomen. Welke mechanismen daarachter zitten is onduidelijk. Om onderzoek hiernaar te stimuleren hebben Vogelbescherming en Sovon 2020 uitgeroepen tot Jaar van de Wilde Eend.

Ter voorbereiding heeft Sovon al enkele demografische processen gekwantificeerd, zoals het nestsucces en de overleving van volwassen Wilde Eenden, maar hieruit kwam geen oorzaak voor de achteruitgang naar boven. Wel bleek dat er bijna niets bekend was over de overleving van eendenkuikens. Een speciaal citizen science project heeft nu een tipje van de sluier opgelicht en wordt in het Jaar van de Wilde Eend opgeschaald. Om erachter te komen of de kuikenoverleving inderdaad de beperkende factor is voor de populatieontwikkeling van de Wilde Eend, moet dit samen met de andere demografische parameters worden geïntegreerd in een populatiemodel. Voor de ontwikkeling hiervan is een stageplaats voor een WO masterstudent beschikbaar.

Inhoud stage

We zoeken een gemotiveerde student die vanaf de zomer van 2020 een aantal maanden gaat werken aan het ontwikkelen van een populatiemodel voor de Wilde Eend. In het kader van het Jaar van de Wilde Eend wordt de overleving van de kuikenfase berekend, zodat deze kan worden gecombineerd met gegevens over legselgrootte, nestoverleving, overleving van volwassen vogels, en andere demografische parameters. De student zal de demografische parameters voor Nederland verzamelen en ontbrekende parameterwaarden door middel van literatuuronderzoek uit de internationale literatuur halen. De student zal deze gegevens samenbrengen in een populatiemodel om vervolgens met een gevoeligheidsanalyse te bepalen waar de bottlenecks liggen voor de Nederlandse populatie van de Wilde Eend. De stage heeft een sterk theoretisch karakter en zal weinig tot geen veldwerk bevatten.

Niveau

WO (Masters)

Periode

Zomer/najaar 2020

Locatie

Minimaal twee dagen per week op het hoofdkantoor van Sovon in Nijmegen.

Vergoeding

Er wordt een stagevergoeding geboden van €150,- per maand, deze is inclusief reiskosten.

Contact

Als je interesse hebt, neem dan contact op met Erik Kleyheeg: erik.kleyheeg@sovon.nl, of 06-83482720