Stadsvogeltrends

Landelijke trends van stadsvogels. De resultaten komen voort uit het project Meetnet Urbane Soorten (MUS).
Het eerste jaar van de reeks (2007) is op 100 gesteld, de cijfers geven dus de ontwikkeling aan ten opzichte van dit zogenaamde basisjaar.

De beoordeling van de trend is gebaseerd op die van alle monitoringprojecten die in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden uitgevoerd. De trends worden berekend met het programma TRIM.

De gegevens in deze tabel zijn vrij te gebruiken, mits als bron "Netwerk Ecologische Monitoring, Sovon & CBS, www.sovon.nl" worden genoemd

Document: 

mus-trends_2007-18.xlsx

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Overig

Soortgroep: 

Stadsvogels

Publicatietaal: 

Nederlands