Huismus. Foto: Harvey van Diek

Stadsvogelconferentie

Op 23 april organiseert Vogelbescherming in Eindhoven de Stadsvogelconferentie.

Hierop krijgen verschillende aspecten omtrent stadsvogels de aandacht. Ook zal de Stadsvogelbalans worden gepresenteerd. Een belangrijk document over het reilen en zeilen van onze stadsvogels.

De Stadsvogelbalans is gebaseerd op de resultaten van het Meetnet Urbane Soorten (MUS) van Sovon. Een laagdrempelig maar belangrijk project waaraan vele tellers hun steentje bijdragen en die de belangrijkste vorm van monitoring van stadsvogels verzorgt.

Kijk hier voor informatie en om je aan te melden.