De Vogelatlas kost naast veel inspanning van de vele vrijwilligers ook veel geld. Voor de coordinatie van alle tellingen, analyse van gegevens, kaartmateriaal, ict-ondersteuning verspreid over 5 jaar én het uiteindelijke boek. Een financiele bijdrage is daarom zeer welkom. 

De enorme schat die de verzamelende gegevens oplevert, vormen een belangrijk ijkpunt voor goed natuurbeheer en -beleid in de komende jaren. Doneer en draag zo bij aan de realisatie van de nieuwe Vogelatlas van Nederland.

 

Doneer »