De Vogelatlas kost naast veel inspanning van de vele vrijwilligers ook veel geld. Voor de coordinatie van alle tellingen, analyse van gegevens, kaartmateriaal, ict-ondersteuning verspreid over 5 jaar én het uiteindelijke boek. Een financiele bijdrage is daarom zeer welkom. 

Met 25 euro zorg jij dat er weer een kilometerhok geteld kan worden! 

De enorme schat die de verzamelende gegevens oplevert, vormen een belangrijk ijkpunt voor goed natuurbeheer en -beleid in de komende jaren. Doneer voor de Vogelatlas en je bent één van de supporters die het onderzoek naar vogels in Nederland mogelijk maakt.​

 

Doneer »

€5,-

Je bent één van de supporters die de vrijwillige tellers steunen bij het onderzoek naar de Nederlandse vogelstand. Top!

»

€25,-

Met 25 euro zorg jij dat er weer een kilometerhok geteld kan worden. Je krijgt een stickerset met mooie vogelafbeeldingen cadeau.

»

€50,-

Dankzij jouw bijdrage kunnen twee kilometerhokken worden geteld. Je krijgt de speciale Atlas-ansichtkaartenset (met tekeningen van Elwin van der Kolk) cadeau.

 »

Of sponsor een specifieke soort

Sponsor een specifieke soort en jij of jouw organisatie krijgt een vermelding op de soortpagina van vogelatlas.nl en in het uiteindelijke boek. Is je favoriete vogelsoort al gesponsord door een ander? Geen nood, iedere soort kan door meerdere personen gesponsord worden.

€100,-

Je kunt een specifieke soort kiezen die je wilt sponsoren. Je naam komt op de soortpagina van de Atlaswebsite en in het uiteindelijke boek.

 

 

»

€250,-

Je kunt een specifieke soort kiezen die je wilt sponsoren. Je naam of logo (medium formaat) komt op de soortpagina te staan van de Atlaswebsite en in het uiteindelijke boek. Uiteraard krijg je de Atlas aan het eind van het project toegestuurd.  
 

»

€500,-

Je kunt een specifieke soort kiezen die je wilt sponsoren. Je logo (groot formaat) komt op de soortpagina te staan van de Atlas website en in het uiteindelijke boek. Uiteraard krijg je een exemplaar toegestuurd en een uitnodiging voor een VIP-atlasexcursie. 
 

»

€2500,-

Je bent hoofdsponsor van een specifieke soort. Je logo komt prominent als hoofdsoortsponsor op de soortpagina te staan van de Atlaswebsite en in het uiteindelijke boek. Je krijgt vijf exemplaren van het uiteindelijke boek of een andere tegenprestatie op maat, in nader overleg te bepalen.

»

€5000,-

Je bent de unieke hoofdsponsor van een specifieke soort*. Je logo komt prominent en als enige sponsor op de soortpagina te staan van de Atlaswebsite en in het uiteindelijke boek. Je krijgt vijf exemplaren van het uiteindelijke boek of een andere tegenprestatie op maat, in nader overleg te bepalen.

* Dit kan alleen voor soorten die nog niet gesponsord worden door een ander bedrijf of organisatie, uitgezonderd Vogelwerkgroepen en supporters. Zij vertegenwoordigen alle vrijwillige waarnemers die het veldwerk van de Atlas mogelijk maken. Zij kunnen zich ten alle tijde aanmelden voor een soort.