De Vogelatlas kost naast veel inspanning van de vele vrijwilligers ook veel geld. Voor de coordinatie van alle tellingen, analyse van gegevens, kaartmateriaal, ict-ondersteuning verspreid over 5 jaar én het uiteindelijke boek. Een financiele bijdrage is daarom zeer welkom. 

De enorme schat die de verzamelende gegevens oplevert, vormen een belangrijk ijkpunt voor goed natuurbeheer en -beleid in de komende jaren. Doneer of word supporter van een soort en draag zo bij aan de realisatie van de nieuwe Vogelatlas van Nederland.

 

Doneer »

Of word supporter van een specifieke soort

Steun een specifieke soort en jij of jouw organisatie krijgt een vermelding op de soortpagina van vogelatlas.nl en in het uiteindelijke boek. Heeft jouw gewenste vogelsoort al een supporter? Geen nood, iedere soort kan door meerdere personen gesteund worden. 

€100,-

Je kunt een specifieke soort kiezen die je wilt steunen. Je naam komt op de soortpagina van de Atlaswebsite en in het uiteindelijke boek.

 

 

»

€250,-

Je kunt een specifieke soort kiezen die je wilt steunen. Je naam of logo komt op de soortpagina te staan van de Atlaswebsite en in het uiteindelijke boek. Uiteraard krijg je de Atlas aan het eind van het project toegestuurd.  
 

»

€500,-

Je kunt een specifieke soort kiezen die je wilt steunen. Je naam of logo komt op de soortpagina te staan van de Atlas website en in het uiteindelijke boek. Uiteraard krijg je een exemplaar toegestuurd en een uitnodiging voor een VIP-atlasexcursie. 
 

»

€2500,-

Je bent hoofdsupporter van een specifieke soort. Je logo komt prominent als hoofdsoortsponsor op de soortpagina te staan van de Atlaswebsite en in het uiteindelijke boek. Je krijgt vijf exemplaren van het uiteindelijke boek of een andere tegenprestatie op maat, in nader overleg te bepalen.

»

€5000,-

Je bent de unieke hoofdsupporter van een specifieke soort*. Je logo komt prominent en als enige supporter op de soortpagina te staan van de Atlaswebsite en in het uiteindelijke boek. Je krijgt vijf exemplaren van het uiteindelijke boek of een andere tegenprestatie op maat, in nader overleg te bepalen.

* Dit kan alleen voor soorten die nog niet gesponsord worden door een ander bedrijf of organisatie, uitgezonderd Vogelwerkgroepen en supporters. Zij vertegenwoordigen alle vrijwillige waarnemers die het veldwerk van de Atlas mogelijk maken. Zij kunnen zich ten alle tijde aanmelden voor een soort.