Speelt Sovon een rol bij het G7 ganzenakkoord?

Sovon is niet betrokken geweest bij de plannen voor de reductie van de bij ons broedende ganzenpopulaties. De door Sovon verzamelde gegevens hebben daar tot dusverre geen rol in gespeeld. Sovon verzamelt met name gegevens over overwinterende ganzen, die volgens het akkoord buiten schot blijven. Bovendien wordt in het akkoord gesproken over het reduceren van aantallen tot een bepaald schadeniveau.

Reactie toevoegen

Filtered HTML

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.