SOVON-nieuws 2011/1

 • De Ecologische Hoofdstructuur is te groot
 • Agenda
 • Doe mee met het Jaar van de Boerenzwaluw
 • Midwintertelling van watervogels in januari 2010: sneeuw en koude
 • Broedvogels: drie belangrijke nieuwe ontwikkelingen
 • Rob Goldbach Publicatie Fonds
 • Veel animo voor slaapplaatstelling van Blauwe Kiekendieven
 • Lange reeks van zeetrektellingen beschikbaar: samenvoeging bestanden NZG/Club van Zeetrekwaarnemers en www.trektellen.nl nu een feit
 • Determinatie exoten uitgelicht
 • In de klei: Wachten op de slimme slager (Symen Deuzeman)
 • Opnieuw slaapplaatsen van Halsbandparkieten geteld
 • Weidevogels nog steeds onder druk, nestbescherming beredeneerd uitvoeren
 • Promotie Chris van Turnhout
 • Nieuwe voorzitter vereniging SOVON
 • Opmerkelijke terugmeldingen van Nederlandse Grauwe Ganzen
 • Let op teken!
 • Nationale Tuinvogeltelling 2011: tuinvogels turven leeft
 • Vier jaar MUS op rij
 • Eeuwbericht Club van Nederlandse Vogelkundigen
 • Samenwerking SOVON en Landschapsbeheer Nederland in Meetnet Nestkaarten
 • Gezocht jong vogeltalent!
 • Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie
 • Wad is WaLTER?!
 • Recent geschreven
 • Coördinatoren
 • Kleine Rietganzen in Friesland in het najaar van 2010: later, minder en sneller
 • Eerbetoon aan vogelaar Jan Nap

Document: 

SN 11-01..pdf

Jaar van uitgave: 

2011

Publicatiemedium: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

2011

Nummer: 

1

Publicatietaal: 

Nederlands