SOVON-nieuws 2009/3

 • De Friese Oplossing
 • 2008 het 25e BMP-jaar
 • Een kwart eeuw BMP
 • Territoriumstippen zetten
 • Nieuws uit het Nestkaartenproject
 • Broedseizoen 2009: een groot succes?
 • Ijking van methoden om kolonies Kleine Mantel- en Zilvermeeuwen te tellen
 • Grote aantallen ganzen gekleurringd in Nederland in 2009
 • In de klei: Lakmoesproef voor een meeuwenteller
 • Veranderingen in de najaarstrek van Huiszwaluw en Grote Gele Kwikstaart
 • Kwartelkoningen gebaat bij verruiming maaidata hooilanden
 • PTT-wintervogeltelling 2008 en de verwenen mezen
 • Weidevogels: een blijvend zorgenkindje?
 • Ledenraad en bestuurswisseling
 • Recent verschenen
 • Living on the edge - Wetlands and birds in a changing Sahel
 • Landelijke Dag zaterdag 28 november
 • DC?s-RC?s
 • In memoriam Jan Nap
 • Jaar van de Visdief kent bewogen broedseizoen
 • Tuinvogeltelling weer gezamenlijk met Vogelbescherming Nederland

Document: 

Sovon Nieuws 03-09 lr.pdf

Jaar van uitgave: 

2009

Publicatiemedium: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

2009

Nummer: 

3

Publicatietaal: 

Nederlands