Sovon is ISO-gecertificeerd

Sovon ISO-gecertificeerd

Sovon voert jaarlijks vele projecten uit. Vaak is dat in opdracht van overheden, terreinbeheerders, natuurbeschermingsorganisaties e.d.Kwaliteitszorg stond hierbij altijd al hoog in ons vaandel. Maar vanaf 2013 beschikt Sovon ook over een kwaliteitsmanagementsysteem dat is gecertificeerd volgens de ISO norm 9001:2008. 

Concreet betekent dit dat we steeds werken aan het verbeteren van onze dienstverlening binnen projecten.

Dit doen we rond vier waarden:

  • Betrouwbaarheid: onze methodieken leveren betrouwbare vogelgegevens op die de juridische en wetenschappelijke toets der kritiek kunnen doorstaan.
  • Objectiviteit: Sovon-medewerkers stellen zich objectief op bij het uitvoeren van projecten.
  • Expertise: Sovon is de autoriteit in Nederland op het terrein van het voorkomen van vogels in Nederland en het verklaren van veranderingen hierin.
  • Toepassingsgericht: Sovon-medewerkers kunnen als geen ander met behulp van de bij Sovon aanwezige kennis en vogelgegevens de (latente) vraag van de klant vertalen in een dienst of product waar de klant wat aan heeft.

Feedback

Continue verbetering staat centraal binnen de certificering. Heeft u een compliment, klacht of opmerking? Dan horen we dat graag, u kunt dit natuurlijk kwijt bij onze projectleiders of stuur een mail naar kwaliteit@sovon.nl. Met uw feedback kunnen we immers verder verbeteren.

Lees meer over de ISO-certificering »