Sovon is een goed doel

Sovon is een vereniging van vogeltellers. Al die vogeltellers samen verzamelen vogelgegevens die een belangrijke basis vormen voor natuurbeleid, -bescherming en -beheer. Het werven en opleiden van vrijwilligers heeft onze continue aandacht, zodat we deze belangrijke data kunnen blijven leveren. Het geld dat hiervoor nodig is, komt voor een groot deel uit contributies. 

Word daarom ook lid van Sovon en draag bij aan vogelonderzoek.

ANBI-status Sovon

Sovon heeft een ANBI-status. ANBI staat voor een algemeen nut beogende instelling. Alleen organisaties die zich voor minstens 90% inzetten voor algemeen nut krijgen dit keurmerk. 

Gift fiscaal aftrekbaar

Dankzij deze ANBI-status is je gift aan Sovon fiscaal aftrekbaar. De ANBI-status betekent ook dat Sovon geen schenkbelasting betaalt. Je gift komt dus volledig ten goede aan belangrijk vogelonderzoek!