Soortwerkgroepen

Er bestaan vogelwerkgroepen die zich gespecialiseerd hebben in één vogelsoort. Zij leveren vaak de gegevens voor "hun" soort aan een Sovon-project, zoals BMP of kolonievogels, aan. Hieronder een lijst van soortwerkgroepen, waar mogelijk doorgelinkt naar de website van de werkgroep: