Soortonderzoek

Dankzij onze monitoringprojecten weten we behoorlijk goed met welke vogelsoorten het slecht gaat in Nederland, en voor welke soorten bescherming noodzakelijk is om ze uit de gevarenzone te krijgen. Vaak weten we echter niet precies welke factoren de problemen veroorzaken.

Aanvullend onderzoek is dan nodig om effectieve beschermingsmaatregelen te kunnen formuleren, bijvoorbeeld als onderdeel van Soortbeschermingsplannen of nadere uitwerkingen daarvan. Door het koppelen van beschikbare aantalsgegevens aan bijvoorbeeld habitatgegevens, kunnen we vaak op het spoor komen van mogelijke oorzaken. Daarnaast worden regelmatig specifieke veldonderzoeken uitgevoerd, al dan niet met inzet van vrijwilligers, waarbij gericht aanvullende gegevens worden verzameld over broedsucces en habitatvoorkeuren van bedreigde soorten.

Jaar van

Ieder jaar staat een bepaalde vogelsoort of soortgroep centraal. Meestal, omdat we, ondanks alle projecten, niet goed zicht hebben op hoe het die soort nu eigenlijk vergaat, of omdat we meer gericht specifieke informatie zoeken van een soort.