Soortenlijst BSP

Van deze soorten zijn waarnemingen welkom binnen het BSP.

IJsduiker
Vale Pijlstormvogel
Stormvogeltje
Kuifaalscholver
Kwak
Koereiger
Kleine Zilverreiger
Grote Zilverreiger
Zwarte Ooievaar
Ooievaar
Zwarte Ibis
Europese Flamingo
Chileense Flamingo
Dwerggans
Sneeuwgans
Witbuikrotgans
Zwarte Rotgans
Roodhalsgans
Casarca
Krooneend
Witoogeend
Amerikaanse Smient
Amerikaanse Wintertaling
IJseend
Rosse Stekelstaart
Zwarte Wouw
Rode Wouw
Zeearend
Grauwe Kiekendief
Steppekiekendief
Ruigpootbuizerd
Visarend
Slangenarend
Roodpootvalk
Smelleken
Slechtvalk
Kleinst Waterhoen
Kraanvogel
Steltkluut
Griel
Morinelplevier
Temmincks Strandloper
Blonde Ruiter
Gestreepte Strandloper
Breedbekstrandloper
Bokje
Poelruiter
Grauwe Franjepoot
Rosse Franjepoot
Terek Ruiter
Middelste Jager
Kleinste Jager
Zwartkopmeeuw
Vorkstaartmeeuw
Pontische Meeuw
Geelpootmeeuw
Kleine Burgemeester
Grote Burgemeester
Lachstern
Reuzenstern
Witwangstern
Witvleugelstern
Zwarte Zeekoet
Kleine Alk
Papegaaiduiker
Oehoe
Velduil
IJsvogel
Bijeneter
Hop
Draaihals
Middelste Bonte Specht
Kuifleeuwerik
Strandleeuwerik
Roodstuitzwaluw
Grote Pieper
Duinpieper
Roodkeelpieper
Siberische Boompieper
Rouwkwikstaart
Pestvogel
Waterspreeuw
Beflijster
Noordse Nachtegaal
Cetti's Zanger
Graszanger
Krekelzanger
Waterrietzanger
Orpheusspotvogel
Grauwe Fitis
Sperwergrasmus
Pallas' Boszanger
Bladkoning
Bruine Boszanger
Siberische Tjiftjaf
Kleine Vliegenvanger
Taigaboomkruiper
Buidelmees
Grauwe Klauwier
Klapekster
Roodkopklauwier
Notenkraker
Huiskraai
Bonte Kraai
Raaf
Roze Spreeuw
Europese Kanarie
Frater
Witbandkruisbek
Grote Kruisbek
Roodmus
IJsgors
Sneeuwgors
Ortolaan
Bosgors
Dwerggors