Kolganzenfamilie Foto: Kees Koffijberg

Slecht broedjaar Kolgans

Kolganzen lijken dit seizoen met weinig jongen teruggekeerd uit de arctische broedgebieden. Eerste tellingen in Nederland en aangrenzende delen van Duitsland wijzen op een aandeel van 5 tot 10% eerstejaars in de populatie. Daarmee zou 2012 tot de vijf slechtste broedseizoenen in de afgelopen vijftig jaar behoren.

Vooral sinds 1990 is het aandeel jonge vogels in de populatie, dat een goede maat vormt voor het jaarlijkse broedsucces, gedaald. Tussen 1990 en 2000 kwamen de Kolganzen gemiddeld nog met 27% jongen uit de broedgebieden terug. Na 2000 daalde dit naar gemiddeld 17%.

Van de vier seizoenen met minder dan 10% jongen liggen er drie in de periode na 2000. Dergelijk slechte broedseizoenen zullen de jaarlijkse sterfte onder de volwassen vogels niet compenseren, zodat van een verdere groei van de populatie geen sprake zal zijn.

De achtergronden voor het afgenomen broedsucces worden momenteel geanalyseerd in een flywayproject dat Sovon in samenwerking met de Radboud Universiteit en NIOO uitvoert voor het Faunafonds.