Foto: Albert de Jong - Grutto's snellen naar hun slaapplek

Slapende Grutto's en andere steltlopers

De afgelopen weken zijn er flinke aantallen Grutto's gearriveerd. Het prachtige en warme weer van vorige week zal daaraan zeker bijgedragen hebben. Komend weekend worden de slaapplaatsen geteld. Op dinsdag werd er al een spannende voortelling gedaan..

Een eerste slaapplaatstelling is al gedaan: polder Hardenhoek in de Biesbosch leverde op dinsdagavond 12 maart een groep van 2204 vogels op. Daarmee is voor een van de belangrijkste slaapplaatsen alvast een fraaie indicatie gegeven. Welke aantallen volgen er dit weekend?

Telweekend

De telling vindt zo veel mogelijk op 16 maart plaats, maar kan desgewenst tot enkele dagen later plaatsvinden. Afgelopen vijf jaren werden zo'n 300 gruttoslaapplaatsen in kaart gebracht en geteld. De meeste slaapplaatsen worden in het voorjaar bezet. Grutto's houden zich na aankomst in ons land wekenlang in groepen op en slapen gemeenschappelijk in ondiepe wateren en natte weilanden. De groepen vallen vervolgens uiteen in broedparen. Na het broeden gaan Grutto's opnieuw gezamenlijk overnachten, maar dit vindt geconcentreerder plaats dan in het voorjaar.

Waarom tellen we?

De tellingen leveren belangrijke informatie op over de landelijk aanwezige aantallen. Ze geven tevens aan in hoeverre gebieden (nog steeds) belangrijk zijn voor overnachtende Grutto's. Voor deze soort zijn 22 gebieden (extra) beschermd op grond van de slaapplaatsfunctie.

De telling vindt gelijktijdig plaats met een telling van gezamenlijk slapende Scholeksters en Kemphanen. De vraag is wel of de vogels last zullen hebben van de plotselinge temperatuurval. Als ondiepe wateren bevriezen, zal een deel van de vogels wellicht tijdelijk verkassen. De tellers hebben dus een spannende (maar hopelijk niet al te koude) telling voor de boeg!