foto: Stef van Rijn

Slaapplaatstelling Aalscholver

Soms heb je het gevoel dat er iets heel moois staat te gebeuren en dat gevoel hadden wij bij de internationale slaapplaatstelling van Aalscholvers van afgelopen weekend. Wij zijn enorm trots te kunnen melden dat zo´n beetje alle bij ons bekende slaapplaatsen geteld werden.

We hebben het dan over bijna 350 Aalscholverslaapplaatsen. Tel daar bij op het fraaie winterweer en u begrijpt waarop ons enthousiasme is gebaseerd: massaal uitgerukte slaapplaatswaarnemers tegen een decor van talloze stilzwijgende silhouetten, dat is het tafereel dat we voor ogen hebben…

Iedereen vast bedankt voor de bereidheid om mee te doen. Nu de Aalscholvers nog. Ze zijn het beste te tellen in de namiddag, maar op onoverzichtelijke locaties juist in de ochtend (uiterlijk 08.00 uur starten). Betrek eerst een goede waarneemplek, tel de aanwezige vogels en vervolgens de aan/afvliegende vogels. 15.45 uur is een mooie starttijd, maar bij helder weer is iets later ook mogelijk. Minstens zo belangrijk is om pas te stoppen als het donker is, dat zal rond 17.15 uur zijn. Meer telrichtlijnen voor Aalscholvers zijn te vinden op http://www.sovon.nl/nl/soort/720 (en dan Telrichtlijnen/Slaapplaatstelling)

Zaterdag 12 januari was de officiële teldatum maar eerder (vrijdag!)kon ook en later mag ook, als het echt niet anders kan zelfs t/m 20 januari.

 

Olaf Klaassen (Sovon)
Stef van Rijn (IUCN/Wetlands International Cormorant Research Group)
Jeroen Nienhuis (Sovon)

en de regionale slaapplaatscoordinatoren Jan Schoppers, Jan-Willem Vergeer, Vincent de Boer, Jelle Postma en (FFF) Romke Kleefstra