Slaapplaatsen van vogels: toekomstig verspreidings- en monitoringonderzoek

Dit rapport vormt de voorbereiding voor landelijk verspreidings- en monitoringsonderzoek aan slaapplaatsen van vogels. Slaapplaatsen van vogels spelen een belangrijke rol binnen de afwegingskaders van de natuurwetgeving. Over de ligging en omvang van deze slaapplaatsen is echter weinig bekend. Vanwege de risico’s en nadelen van deze kennisleemte heeft de Gegevensautoriteit Natuur (GaN), na consultatie van de beleidsdirecties Natuur en Kennis van LNV, aan SOVON verzocht in beeld te brengen hoe in de benodigde informatie kan worden voorzien.

Document: 

Slaapplaatsen_toekomstig verspreidingsonderzoek_rap2008_05.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-informatierapport 2008-05

Auteurs: 

van den Bremer, L., Klaassen, O., van Roomen, M.

Jaar van uitgave: 

2008

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands