Glanskop (foto: Harvey van Diek)

Singing in the rain?

De dagen lengen, zij het nauwelijks merkbaar voor ons. En de temperatuur is zomaar 20 graden hoger dan op het dieptepunt vorige week.

Dan gaan sommige standvogels, al dan niet aarzelend, hun zangtalenten uiten. Daaronder verschillende mezen, zoals de Glanskop. De grappige salvootjes ('tsif-tsif-tsif') en scherpe roep ('piets-je') zullen op allerlei plekken te horen zijn en een hoge luchtvochtigheid lijkt ze alleen maar te stimuleren.

Een mooie gelegenheid voor de atlastellers om te controleren op de aanwezigheid van deze aan oude loofbomen gebonden soort. Maar pas wel op, want sommige andere mezen maken geluiden die erop lijken. In delen van het land, zoals Noord-Brabant en Limburg ten westen van de Maas, is deze mees nog altijd heel zeldzaam of ontbreekt hij (linkje rechts onder Soorten). Even op zicht controleren dus of het werkelijk om Glanskoppen gaat.