Signeersessies Landelijke Dag 2019

De Landelijke Dag is de plek om vogelboeken te bekijken en misschien wel te kopen. Verschillende auteurs zijn aanwezig en signeren hun boek. Een overzicht van de signeersessies die op dit moment bekend zijn.

 

Aaldrik Pot -Terug naar Rottumerplaat

  Tijdens alle pauzes - stand op boekenmarkt.

 

 

 

 

 

Otto Plantema - Around the World for Albatrosses

Tijdens alle pauzes - stand op boekenmarkt. De opbrengst van dit boek gaat deels naar Birdlife International. 

 

Arjan Dwarshuis - Een bevlogen jaar

Tijdens alle pauzes - stand op boekenmarkt.

 

 

  

 

 

Gerard Ouweneel – Ik moet de horzon om me heen zien  

Hele dag - stand op boekenmarkt

 

 

 

 

Diverse auteurs van vogelmonografieën van AtlasContact

Doorlopend – boekenmarkt

Aanwezig zullen zijn: Albert Beintema (De bergeend, De grutto), Achilles Cools (De goudvink, De kauw), Remco Daalder (De meerkoet), Barwolt Ebbinge (De rotgans), Caspar Janssen (Caspar loopt), 
Herman van Oosten (De tapuit), Hay Wijnhoven (De merel, De Turkse tortel), Remco Daalder (De gierzwaluw), Louïs Beyens (De raaf). 

 

 

 

 

 

 

 

De tuin van Jacob en Thomas

Jaap Vermeiden signeert zijn nieuwe boek doorlopend in stand 88.