Selectie van monitoringgebieden Watervogeltelling

Telling van de selectie van monitoringgebieden die ook in de maanden juli en augustus en mei en juni worden geteld.