Schenken met belastingvoordeel

Als je minimaal vijf jaar lang een vast bedrag schenkt aan Sovon, kun je deze gift volledig aftrekken bij je aangifte van de inkomstenbelasting. Dit heet een periodieke schenking.

Bedrag

Je profiteert van dit belastingvoordeel ongeacht de hoogte van het bedrag. Deze bepaal je namelijk zelf en leg je vast via een schriftelijke schenkingsovereenkomst. Hoe hoger de gift, hoe hoger het bedrag dat je van je belastbaar inkomen mag aftrekken. Afhankelijk van de hoogte van je inkomen, ontvang je een deel van het gedoneerde bedrag terug van de fiscus.

In verband met de administratieve lasten hanteren wij wel een richtbedrag van minimaal 50 euro per jaar.

Bereken je voordeel bij periodiek schenken met de schenkcalculator.

Hoe kan ik periodiek schenken?

  • Download de Overeenkomst Periodieke Gift (pdf)' of vul het online formulier onderaan deze pagina in, waarna wij je de overeenkomst toesturen
  • De overeenkomst bestaat uit twee exemplaren, één voor jezelf en één voor Sovon. Vul beide overeenkomsten volledig in en onderteken beide
  • Stuur beide overeenkomsten in een envelop zonder postzegel naar Sovon Vogelonderzoek Nederland, Antwoordnummer 98189, 6500 VA Nijmegen 
  • Sovon vult op de overeenkomst onder andere enkele codes in die je moet invullen bij je belastingaangifte.
  • Je ontvangt het Exemplaar voor Schenker van deze Overeenkomst na verwerking en ondertekening door Sovon retour. Je dient deze overeenkomst goed te bewaren in je administratie, omdat de Belastingdienst je kan vragen deze te overleggen.

Betaling periodieke giften

  • Het jaarlijkse bedrag hoeft niet in één keer te worden voldaan. Het bedrag kan ook in maandelijkse termijnen worden betaald.
  • De Belastingdienst heeft bepaald dat giften gedaan in het eerste kalenderjaar, maar voor de ingangsdatum van de overeenkomst, niet mee tellen voor de periodieke gift in het eerste kalenderjaar.
  • Wanneer je de periodieke gift in maandtermijnen betaalt, dan wordt het eerste kalenderjaar het jaarbedrag verdeeld over de resterende maanden van het jaar afgeschreven.
  • Als je je gift fiscaal wilt aftrekken, dan moet je het RSIN vermelden, ofwel het ‘Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer’. Het RSIN van Sovon is 003275139.
  • Wil je dat je periodieke gift automatisch naar het goede doel wordt overgemaakt? Vul dan het formulier betalingsvolmacht periodieke gift in en stuur deze naar Sovon.

Contact

Heb je vragen over giften, neem dan contact op met Carolyn Vermanen

Formulier aanvraag Periodieke schenking