Saving the New Moon Bird

Mary Colwell | Producer and Writer

2019 wil be the Year of the Curlew, ofwel 2019 is het Jaar van de Wulp

De Engelse onderzoeker en schrijfster Mary Colwell weet alles over de Wulp en schreef er zelfs een boek over, welke -uiteraard- te koop is op de Landelijke Dag. Ook zal ze het boek signeren (13.00 Promenade-hal). In haar lezing gaat ze in op de achteruitgang van de Wulp in Europa en dus ook in Nederland. En waarom het volledig terecht is dat Sovon 2019 tot het Jaar van de Wulp heeft gedoopt. 

Let op: deze lezing is in het Engels