Samenwerken

Sovon opereert natuurlijk niet in haar eentje. Dankzij de inzet van ruim 10.000 vrijwillige veldmedewerkers en een netwerk van 350 Vogelwerkgroepen zijn we in staat om landdekkend gegevens te verzamelen.

Daarnaast dragen vele partners, sponsoren en opdrachtgevers bij aan het onderzoek naar wilde vogels in Nederland.