Ruud Foppen

afdeling: 

Onderzoek & Inventarisaties

functie: 

Sr. Onderzoeker, coördinator internationaal

vestiging: 

Nijmegen

e-mail: 

ruud.foppen@sovon.nl

telefoon: 

024 7 410 415

06 49 39 05 14

Onderzoeksveld: 

 • Effecten van verkeerslawaai op broedvogels in diverse habitats door verkeerslawaai op grond van o.a. BACI proeven.
 • Versnippering van habitat en de gevolgen voor populatiedynamische processen en voorkomen bij moerasvogels, het centrale thema van mijn proefschrift ‘Bridging gaps in fragmented marshland; applying landscape ecology for bird conservation’, duurzaamheid van versnipperde populaties, ecologische netwerken, duurzaamheid van diverse vogel- en zoogdiersoorten in versnipperde systemen zoals riviergebieden.
 • Effectonderzoek en -voorspelling m.b.t. interacties tussen infrastructuur en vogels, met name de effecten van lawaai op broedvogels.
 • Ontwikkeling van vogelindicatoren zoals de Farmland Bird Index en indicatoren voor klimaatverandering.
 • Verklarend onderzoek naar veranderingen in verspreidings – en aantalsgegevens van vogelsoorten in Nederland, speciale aandacht voor de effecten van klimaat.

Expertise: 

Ecoloog/ornitholoog met kennis van onder meer habitatkeuze, populatie-ecologie van vogels en zoogdieren, ecologische netwerken, effecten van verstoring verkeer en geluid, omvang van duurzame populaties, analyse van populatietrends, klimaateffecten bij vogels, ontwikkelen vogelindicatoren, beheeradviezen voor vogelpopulaties, ecologische effectenstudies, internationale onderzoekssamenwerking, ruime ervaring met onderzoeks- lijnmanagement.

CV: 

 • 1961 Geboren te Beek (L.).
 • 1987 Doctoraalexamen Biologie aan de Universiteit van Nijmegen.
 • 1987-1991 Onderzoeker aan het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (Ministerie van Landbouw)
 • 1991-1999 Onderzoeker aan het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (Directie Landbouwkundig Onderzoek Wageningen)
 • 1999-2001 Senior onderzoeker bij Alterra, Wageningen UR.
 • 2001 Promotie aan de Wageningen Universiteit.
 • 2001-2011 Hoofd Afdeling Onderzoek & Advies Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen
 • 2011-nu Senior onderzoeker bij Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
Bestuurservaring
 • Bestuurslid (voorzitter) van de European Bird Census Council (2002-2019)
 • Bestuurslid (penningmeester) en mede-oprichter van Ravon (1981-1986)
 • Bestuurslid van de Nederlands Ornithologische Unie (1998-2004)
 • Mede-oprichter en bestuurslid van de Landelijke Werkgroep Vogeltrektellen (1981-1986)
 • Voorzitter Wetenschappelijke Begeleidingscommissie Sovon (1997-2000)
 • Bestuurslid van het Nederlands Centrum voor Natuuronderzoek te Nijmegen (NCN)(2001-2009)
 • Voorzitter Stuurgroep Vogeltrekstation Heteren (2006-2009)
 • Bestuurslid van Faunafonds (2006-heden)

Publicaties: 

Internationale publicaties (peer-reviewed)

 • Reijnen, R & Foppen, R (1995) The effects of car traffic on breeding bird populations in woodland. I. Evidence of reduces habitat quality for willow warblers Phylloscopus trochilus breeding close to a highway. J Appl Ecol 31, 85-94.
 • Foppen, R  & Reijnen, R (1995) The effects of car traffic on breeding bird populations in woodland. II. Breeding dispersal of male willow warblers Phylloscopus trochilus in relation to the proximity of a highway J Appl Ecol 31, 95-101.
 • Opdam, P, Foppen, R, Reijnen, R & Schotman, A (1995) The landscape ecological approach in bird conservation: integrating the metapopulation concept into spatial planning. Ibis 137, S139-S146
 • Reijnen, R & Foppen, R (1995) The effects of car traffic on breeding bird populations in woodland. III. Reduction of density in relation to the proximity of main roads. J Appl Ecol 32, 187-202.
 • Reijnen, R & Foppen, R (1995) The effects of car traffic on breeding bird populations in woodland. IV. Influence of population size on the reduction of density close to a highway. J Appl Ecol 32, 481-491.
 • Reijnen, R, Foppen, R & Meeuwsen, H (1996) The effects of traffic on the density of breeding birds in Dutch agricultural grasslands. Biol Cons 75, 255-260.
 • Reijnen, R, Foppen, R & Veenbaas, G (1997) Disturbance by traffic of breeding birds: evaluation of the effect and considerations in planning and  managing road corridors. Biod  Cons 6, 567-581.
 • Foppen, RPB & Reijnen, R 1998. Ecological networks in riparian systems: examples for Dutch floodplain rivers. In: Nienhuis, PH , Leuven, RSEW & Ragas, AMJ. New concepts for sustainable management of river basins.
 • Foppen, R  Ter Braak, CJF, Verboom, J & Reijnen, R (1999) Dutch Sedge Warblers Acrocephalus schoenobaenus and West-African Rainfall, empirical data and simulation modelling show low population resilience in fragmented marshlands. Ardea 87, 113-127.
 • Foppen, R, Chardon, P & Liefveld, W (2000) Understanding the role of sink patches in source-sink metapopulations: the example of the Reed Warbler (Acrocephalus scirpaceus) in an agricultural landscape. Cons Biol 14, 1881-1892.
 • Verboom, J, Foppen, R,  Opdam, P & Luttikhuizen, P (2001) Setting standards for sustainable habitat networks for vertebrate populations: the key patch approach. Biol Cons 100, 103-113.
 • Opdam, P,  Foppen, R & Vos, C (2002) Bridging the gap between ecology and spatial planning. Land Ecol 16, 767-779.
 • Foppen, R, Verheggen, L & Boonman, M (2003) Biology, status and conservation of the hazel dormouse (Muscardinus avellanarius) in The Netherlands. Lutra 45, 147-154.
 • Bouwma, IE, Foppen, RPB & van Opstal, JFM (2004) Ecological corridors on a European scale: a typology and identification of target species. In: Jongman, R & Pungetti, G (eds) Ecological Networks and Greenways; concept, design, implementation, pp 94-105. Cambridge University Press
 • Gregory, RD, van Strien, AJ, Vorisek, P, Gmelig Meyling, AW, Noble, DG, Foppen, RPB & Gibbons, DW (2005)  Developing indicators for European birds. - Phil. Trans. R. Soc. Lond. B. 360, 269-288
 • Foppen, RPB, Majoor, FA, Willems, FJ, Meininger, PL, van Houwelingen, GCh & Wolf, PA (2006) Survival and emigration rates in Kentish Charadrius alexandrinus and Ringed Plovers Ch. hiaticula in the Delta area, SW-Netherlands. Ardea 94,159–173.
 • Reijnen, R. & Foppen, R 2006. Impact of Road Traffic on Breeding Bird Populations. In:
 • Davenport, J & Davenport, JL 2006 (eds) The Ecology of Transportation: Managing Mobility for the Environment, pp 255-274. Springer, The Netherlands.
 • Van Turnhout, CAM, Foppen, RPB, Leuven, RSEW, Siepel, H & Esselink, H (2007) Scale-dependent homogenization: Changes in breeding bird diversity in the Netherlands over a 25-year period. Biol Cons 134, 505-516.
 • Willems, F, Foppen, R, Meininger, P, Majoor, F & Wolf, P (2008). Reproductive success of Kentish and Ringed Plovers in the Delta area, SW-Netherlands. Ardea, in press.
 • Gregory RD, Vorisek P, Noble DG, Van Strien A, Klvanova A, Eaton M, Meyling AWG, Joys A, Foppen RPB, Burfield IJ (2008). The generation and use of bird population indicators in Europe. Bird Conservation International 18: 223-244.
 • van Turnhout C.A.M., Willems F., Plate C., Van Strien A., Teunissen W., Van Dijk A. & Foppen R. 2008. Monitoring common and scarce breeding birds in the Netherlands: applying a post-hoc stratification and weighting procedure to obtain less biased population trends. Journal of Catalan Ornithology 24: 15-29.
 • Grashof-Bokdam, C, Chardon, J, Vos, C, Foppen, R, Wallisdevries, M, van der Veen, M, Meeuwsen, H (2009). The synergistic effect of combining woodlands and green veining for biodiversity.
 • van Strien A.J., van Duuren L., Foppen R.P.B. & Soldaat L. 2009.  A typology of indicators of biodiversity change as a tool to make better indicators.  Ecological Indicators 9: 1041-1048.
 • Breeuwer A., Berendse F., Willems F., Foppen R., Teunissen W., Schekkerman H. & Goedhart P. 2009. Do meadow birds profit from agri-environment schemes in Dutch agricultural landscapes? Biological Conservation 142: 2949-2953.
 • van Turnhout C.A.M., Foppen R.P.B., Leuven R.S.E.W., van Strien A. & Siepel H. 2010. Life-history and ecological correlates of population change in Dutch breeding birds. Biological Conservation 143: 173-181.
 • Both C., van Turnhout C.A.M., Bijlsma R.G., Siepel H., van Strien A.J. & Foppen R.P.B. 2010. Avian population consequences of climate change are most severe for long-distance migrants in seasonal habitats. Proceedings Royal Society of London, Biological Sciences. Published online 16 December 2009. doi: 10.1098/rspb.2009.1525.
 • van Turnhout C.A.M., Hagemeijer E.J.M. & Foppen R.P.B. 2010. Long-term population developments in typical marshland birds in The Netherlands. Ardea 98: 283–299.
 • Platteeuw M., Foppen R.P.B. & van Eerden M.R. 2010. The need for future wetland bird studies: scales of habitat use as input for ecological restoration and spatial water management. Ardea 98: 403–416
 • Bosschieter L., Goedhart P.W., Foppen R.P.B. & Vos C.C. 2010. Modelling small-scale dispersal of the Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus in a fragmented landscape. Ardea 98: 383–394
 • Cormont A., Vos C.C., Van Turnhout C.A.M., Foppen R.P.B. & Ter Braak C.J.F. 2011. Using life-history traits to explain bird population responses to changing weather variability. Climate Research 49: 59-71.
 • Korsman, J.C., Schipper A.M., Lenders H.J.R., Foppen, R.P.B. & Hendriks, A.J. 2012. Modelling the impact of toxic and disturbance stress on white-tailed eagle (Haliaeetus albicilla) populations. Ecotoxicology 21: 27-36.
 • Van Turnhout C.A.M., Leuven, R.S.E.W., Hendriks, A.J., Kurstjens, D., Van Strien, A., Foppen, R.P.B. & H. Siepel. 2012.Ecological strategies successfully predict the effect of river floodplain rehabilitation on breeding birds. River Research and Applications 28: 269-282 DOI: 10.1002/rra.1455.

Overige publicaties Nederlandstalig (exclusief rapporten)

 • Foppen, RPB, Bergers, PJM & van Gelder, JJ (1989) Het voorkomen van de Eikelmuis (Eliomy quercinus) in Nederland. Lutra 32, 42-52.
 • Foppen, R (1991) Alarm voor de eikelmuis in Nederland. Zoogdier 2, 22-26.
 • Hustings, F, Foppen, R, Beemster, N, Castelijns, H, Groot, H, Meijer, R & Strucker, R (1995) Spectaculaire opleving van Blauwborst Luscinia svecica cyanecula als broedvogel in Nederland. Limosa 68, 147-158
 • Foppen, R, Verheggen, L & Erkenbosch, H (1995) Zomernesten van de hazelmuis in Zuid-Limburg, ecologie en verspreiding. Natuurhistorisch Maandblad 84, 200-212.
 • Foppen R, (2001) Wanted: Grote Karekiet, dead or alive? Dispersie en overleving van de Grote Karekiet in Noordwest-Overijssel. Limosa 74, 162 - 163
 • Foppen, RPB & Reijnen, R  (2001) De Fitis Phylloscopus trochilus in de problemen, Afrika in het spel? Limosa 69, 51-55.
 • Boonman, M, Foppen, R & Verheggen, L (2003) Hazelmuizen in de peiling. Zoogdier 14:xx.
 • Berendse, F, Verhulst, J, Willems, F, Breeuwer, A, Foppen, R & Kleijn, D (2006) De effectiviteit van het Nederlandse weidevogelbeleid. De Levende Natuur 107, 112-117.
 • Sierdsema, H, Pouwels, R,  van Kleunen, A & Foppen, R (2006) Verspreiding in beeld met kansenkaarten. De Levende Natuur 107, 275-278.
 • Foppen, RPB & Deuzeman, S (2007) De Grote karekiet in de noordelijke randmeren; een dilemma voor natuurontwikkelingsplannen!? De Levende Natuur 108, 20-26.
 • Foppen, R, Saris, F & van Turnhout, C (2007) Veranderingen in vogelstand: basis voor bescherming. In: Saris F (ed). Een eeuw vogels beschermen. KNNV Uitgeverij.
 • Foppen, R, Verbeylen, G & Verheggen, L (2008) De hazelmuis, een kwestie van overleven op de grens. De Levende Natuur in druk.
 • Verheggen, LSGM & Foppen, RPB (2006) Kansen voor de hazelmuis : de ambassadeur van de bosrand in Zuid-Limburg. Natuurhistorisch maandblad 95, 16 – 19.

Rapporten (selectie)

 • Reijnen, R, Harms, WB, Foppen, RPB, de Visser, R & Wolfert, HP (1995) Rhine-Econet. Ecological networks in river rehabilitation scenarios: a case study for the lower Rhine. Lelystad, RIZA, Institute for Inland Water Management and Waste Water Treatment. Publications and reports of the project 'Ecological Rehabilitation of the Rivers Rhine and Meuse' No.58-1995.
 • Foppen, RPB & Chardon, JP (1998) An expert system under the MIRABEL umbrella : LARCH-EUROPE a model to assess the biodiversity potential in fragmented European Ecosystems. IBN-report 98/4. DLO Institute for Forestry and Nature Research, Wageningen. 48 p.
 • Foppen, RPB, Bouwma, IM, Kalkhoven, JTR,  Dirksen, J & van Opstal, S (1999) Corridors of the Pan-European ecological network: concepts and examples. Report prepared in the framework of the committee of experts of the PEEN. Alterra, Wageningen.
 • Foppen, R., van Kleunen, A., Loos, W.B., Nienhuis, J. & Sierdsema, H. 2002. Broedvogels en de invloed van hoofdwegen, een nationaal perspectief. Onderzoeksrapport nr 2002/08 SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • de Nobel P., van Turnhout C., van der Winden J. & Foppen R. 2002. An Alert System for bird population changes on a national level and for EU Bird Directive monitoring: a Dutch approach. SOVON research report 2002/04. SOVON Dutch Centre for Field Ornithology, Beek-Ubbergen.
 • van Kleunen, Foppen R., A. & Klaassen O. 2005. Passende beoordeling in het kader van de Vogelrichtlijn met betrekking tot realisatie en exploitatie familievilla’s in recreatiepark Weerterbergen.SOVON-onderzoeksrapport 2005/02. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • van Kleunen A, van der Jeugd H.P. & Foppen R. 2005. Stadsduivenproblematiek in de stad Groningen. Een analyse van de effectiviteit van controle maatregelen. SOVON-onderzoeksrapport 2005/03. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Foppen, R., Van Diek, H., Van der Weide, M . Van Turnhout, C. 2005. Voorlopige evaluatie van mogelijke effecten van vliegbewegingen vanuit Airport Weeze op de broedvogels van Vogelrichtlijngebied Maasduinen. SOVONonderzoeksrapport 2005/08. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Van Turnhout, C., Van Kleunen, A, Foppen R. 2006. Effecten van de aanleg van de Betuweroute op broedvogels. SOVON onderzoeksrapport 2006/10, Beek-Ubbergen.