Ruimtegebruik vogels

Verschillende technieken stellen ons in staat om onder andere ruimtegebruik en trek van veel vogels gedetailleerd in kaart te brengen. Informatie die het mogelijk maakt om waargenomen aantalsveranderingen beter te verklaren, en toekomstige veranderingen te voorspellen.

In het project Mosselwad bekeken we in welke mate Zilvermeeuwen, Eiders en Scholeksters gebruik maakten van mosselbanken in de Waddenzee. 

Het tv-programma Nederland van Boven heeft een illustrerende uitzending gemaakt over Scholeksters in het voorjaar: