Ruim 57.100 slapende ganzen in Oostvaardersplassen

Wat een slaapplaatstelling was het afgelopen zaterdag in de Oostvaardersplassen. Het begon relaxed, maar dat veranderde totaal rond 8.15 uur.

In het centrale deel van het gebied gingen toen gigantische groepen tegelijk omhoog en er waren veel tellers die eerst dachten dat het Spreeuwen waren. Telescoop er op (afstand 3-5 km) en wat bleek het waren dus ganzen!! Alle telposten hadden daardoor hogere aantallen van uitvliegende ganzen en met name die langs de Oostvaardersdijk.  Ruim 57.100 ganzen zijn er genoteerd; 35.500 Kolgans, 12.900 Brandgans en 8.600 Grauwe Gans. Net als bij de telling in december vloog ook nu het grootste deel (bijna 80%) weer richting Markermeer naar het achterliggende gebieden in Noord-Holland. Leuke bijvangsten waren Zeearend op (nieuw?) nest vanaf OVD 23.5 te zien, 1 roerdomp, 1 bruine kiekendief, 1 blauwe kiekendief, 13 Wilde Zwaan  en bijna 100 uitvliegende Aalscholvers.  Op tien telposten deden 18 waarnemers mee en ook Staatsbosbeheer wordt bedankt voor de gastvrijheid na afloop in het beheergebouw!  Alle waarnemers waren enthousiast en gaven zich al op voor de telling in de volgende winter.