Roofvogels galore, of niet? | Rob Bijlsma (ornitholoog pur sang)

Een eeuw geleden mochten roofvogels vrijelijk worden uitgeroeid. Dat was niet aan dovemansoren gericht. De wettelijke bescherming in 1936, plus aanplant van bossen op woeste gronden, zorgde voor enig herstel. De pesticidengolf in de jaren vijftig en zestig zorgde opnieuw voor een klap. Pas in de late 20ste eeuw volgde herstel en uitbreiding van roofvogels. De meeste soorten zijn nu algemener en wijder verspreid dan ooit gekwantificeerd in ons land. De huidige stand is precies wat bij het huidige landschap past.

Maar er is een kentering gaande. Op veel plekken gaat het al langere tijd minder goed, of zelfs ronduit slecht. Dat wordt gemaskeerd door de kolonisatiegolf die over Nederland spoelde (en – bij Torenvalk – door de plaatsing van duizenden nestkasten). Er zijn grote regionale verschillende in hoe roofvogels zich ontwikkelen, zowel in aantallen als in broedsucces. Maar wat weten we eigenlijk van die variatie? En bovenal: van de achtergronden van de regionale variatie? Een ding is duidelijk: met tellen alleen komen we daar niet achter.

Meer informatie over de Landelijke Dag en/of koop direct een ticket.